wz

Království Ohně[Vláda Ohně]
Regin of Fire

Malý chlapec vejde do důlní chodby a tam probudí draka, který vypálí celou zem.